Onderhoudscontract aanvragen

  • Uw gegevens

  • Uw sfeerverwarmingstoestel

    Op deze overeenkomst zijn van toepassing, als waren zij hierin letterlijk opgenomen, de Algemene voorwaarden onderhouds- en serviceovereenkomsten voor gasgestookte toestellen van de Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde, zoals vermeld op deze website. Opdrachtgever verklaart goede nota deze voorwaarden te hebben genomen.